Vyjadrenie k projektovej dokumentácii
O danú službu môžete požiadať osobne, poštou alebo elektronicky emailom. Prílohou žiadosti musí byť podpísaná objednávka.

Formuláre a tlačivá
Táto služba je spoplatnená v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z.