Číslo zmluvy
Zmluva
Na stiahnutie
25/07/ZoD
Zmluva o dielo
08/11/ZoD
Zmluva o poskytnutí služieb
6/11/ZoD
Zmluva o dielo
12/11/ZoD
Zmluva o poskytnutí služieb
20/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
30/11/ZoD
Zmluva o dielo
33/11/ZoD
Zmluva o dielo
55/11/MZ
Mandátna zmluva
99/11/MZ
Mandátna zmluva
50/11/MZ
Mandátna zmluva
62/11/ZoD
Zmluva o dielo
61/11/ZoD
Zmluva o dielo
107/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
63/11/ZoD
Zmluva o dielo
106/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
108/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
411 012 583
Poistná zmluva
95/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
30803
Nájomná zmluva
411 012 583
Dodatok k poistnej zmluve
185/11/VB
Zmluva o zriadení VB
814741016 1 2011
Zmluva o zriadení VB
170/11/AZ
Mandátna zmluva
79/2011/ RCV
Zmluva o nájme
20/10/ZoD
Zmluva o dielo
214/11/ZoD
Zmluva o dielo
045/ 1.2MP/ 2010
Zmluva o NFP
123/ 1.2 MP/ 2011
Zmluva o NFP
10/12/AZ
Zmluva o zriadení VB
411 012 583
Dodatok k poistnej zmluve
411 014 282
Poistná zmluva
49/12/ZoD
Zmluva o dielo
61/12/AZ
Zmluva o zriadení VB
411 012 583
Dodatok k poistnej zmluve
214/11/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
138/12/K2
Kúpna zmluva
120/12/KZ
Kúpna zmluva
41/12/KZ
Kúpna zmluva
176/12/AZ
Mandátna zmluva
101/12/ AZ
Zmluva o poskytnutí služby
48/10/AZ
Zmluva o poskytnutí služby
049/1.2 MP/2010
Dodatok k zmluve o NFP
214/11/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
77/13/A2
Zmluva o poskytovaní služieb
214/11/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
411 012 583
Poistná zmluva
411 012 583
Poistná zmluva
60/14/ZoD
Zmluva o dielo
140/1.2 MP/2014
Zmluva o NFP
147/1.2 MP/2014
Zmluva o NFP
Príloha č. 1
Príloha zmluvy o NFP
Príloha č. 2
Príloha zmluvy o NFP
Príloha č. 3
Príloha zmluvy o NFP
49/12/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
99/09/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
140/1.2 MP/2014
Dodatok k zmluve o NFP
101/12/AZ
Zmluva o poskytnutí služieb
147/1.2 MP/2014
Dodatok k zmluve o NFP
155/10/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
411 019 321
Poistná zmluva
0750/14/ 08637
Zmluva o poskytnutí služieb
734/2014/UZ
Zmluva o poskytnutí služieb
116/14/AZ
Zmluva o nájme a prevádzkovaní
60/14/ZoD
Zmluva o dielo
123/1.2MP/ 2011
Dodatok k zmluve o NFP
147/1.2MP /2014
Dodatok k zmluve o NFP
411 019 991
Poistná zmluva
411 019 991
Dodatok č.1 k poistnej zmluve
SAŽP/SEF 2015/42
Dodatok k zmluve o NFP
734/2014/UZ
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
0750/14/ 08637
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
147/1.2MP/2014
Dodatok k zmluve o NFP
116/14/AZ
Dodatok ku zmluve o nájme a prevádzkovaní
150/15/AZ
Dodatok ku koncesnej zmluve
150/15/AZ
Koncesná zmluva
411 019 991
Dodatok č.2 k poistnej zmluve
411 021 808
Poistná zmluva
1/16/AZ
Koncesná zmluva
0750/14/ 08637
Zmluva o poskytovaní služieb
734/2014/UZ
Zmluva o poskytovaní služieb
018/17/NZ
Najomná zmluva
004/17/NZ
Najomná zmluva
11/17/KZ
Kúpna zmluva
D635/11/17/KZ/1
Dodatok ku kúpnej zmluve
PVS 6/17/AZ
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
111/17/NZ
Najomná zmluva
Dodatok č.12
Dodatok k zmluve o nájme
181/17/AZ
Atypická zmluva
93/17/AZ
Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
734/2014/UZ
Zmluva o poskytovaní služieb
105/17/ZoD
Zmluva o dielo
107/17/ZoD
Zmluva o dielo
106/17/ZoD
Zmluva o dielo
110/17/ZoD
Zmluva o dielo
112/17/KZ
Najomná zmluva
114/17/AZ
Koncesná zmluva
086/17/KZ
Kúpna zmluva
087/17/KZ
Kúpna zmluva
132/17/ZoD
Zmluva o dielo
135/17/ZoD
Zmluva o dielo
140/17/ZoD
Zmluva o dielo
131/17/ZoD
Zmluva o dielo
117/17/ZoD
Zmluva o dielo
124/17/ZoD
Zmluva o dielo
133/17/ZoD
Zmluva o dielo
202/17/KZ
Atypická zmluva
122/17/ZoD
Zmluva o dielo
123/17/ZoD
Zmluva o dielo
119/17/ZoD
Zmluva o dielo
120/17/ZoD
Zmluva o dielo
134/17/AZ
Atypická zmluva
116/17/ZoD
Zmluva o dielo
141/17/AZ
Atypická zmluva
136/17/ZoD
Zmluva o dielo
143/17/ZoD
Zmluva o dielo
145/17/AZ
Atypická zmluva
157/17/ZoD
Zmluva o dielo
146/17/ZoD
Zmluva o dielo
138/17/AZ
Atypická zmluva
150/17/ZoD
Zmluva o dielo
159/17/ZoD
Zmluva o dielo
170/17/AZ
Atypická zmluva
139/17/AZ
Atypická zmluva
156/17/AZ
Atypická zmluva
154/17/ZoD
Zmluva o dielo
155/17/KZ
Kúpna zmluva
160/17/ZoD
Zmluva o dielo
161/17/ZoD
Zmluva o dielo
121/17/KZ
Kúpna zmluva
153/17/ZoD
Zmluva o dielo
114/17/AZ
Dodatok ku koncesnej zmluve
171/17/AZ
Atypická zmluva
173/17/ZoD
Zmluva o dielo
108/17/ZoD
Zmluva o dielo
183/17/AZ
Atypická zmluva
182/17/17
Koncesná zmluva
168/17/ZoD
Zmluva o dielo
169/17/ZoD
Zmluva o dielo
167/17/ZoD
Zmluva o dielo
175/17/AZ
Atypická zmluva
176/17/ZoD
Zmluva o dielo
162/17/AZ
Atypická zmluva
163/17/ZoD
Zmluva o dielo
164/17/ZoD
Zmluva o dielo
165/17/ZoD
Zmluva o dielo
166/17/ZoD
Zmluva o dielo
178/17/ZoD
Zmluva o dielo
184/17/AZ
Atypická zmluva
187/17/ZoD
Zmluva o dielo
191/17/ZoD
Zmluva o dielo
180/17/ZoD
Zmluva o dielo
185/17/ZoD
Zmluva o dielo
186/17/ZoD
Zmluva o dielo
172/17/AZ
Atypická zmluva
179/17/ZoD
Zmluva o dielo
177/17/AZ
Atypická zmluva
190/17/ZoD
Zmluva o dielo
151/17/ZoD
Zmluva o dielo
195/17/KZ
Atypická zmluva
006/18/AZ
Atypická zmluva
031/18/AZ
Atypická zmluva
029/18/AZ
Atypická zmluva
090/18/AZ
Atypická zmluva
004/18/AZ
Atypická zmluva
002/18/ZoD
Zmluva o dielo
005/18/ZoD
Zmluva o dielo
010/18/KZ
Kúpna zmluva
Dodatok č.13
Dodatok k zmluve o nájme
009/18/AZ
Atypická zmluva
002/18/AZ
Atypická zmluva
011/18/ZoD
Zmluva o dielo
012/18/ZoD
Zmluva o dielo
013/18/AZ
Atypická zmluva
015/18/AZ
Atypická zmluva
144/17/NZ
Najomná zmluva
001/18/ZoD
Zmluva o dielo
018/18/AZ
Atypická zmluva
030/18/AZ
Atypická zmluva
020/18/NZ
Najomná zmluva
034/18/ZoD
Zmluva o dielo
025/18/ZoD
Zmluva o dielo
033/18/ZoD
Zmluva o dielo
035/18/ZoD
Zmluva o dielo
096/18/AZ
Atypická zmluva
036/18/ZoD
Zmluva o dielo
041/18/AZ
Atypická zmluva
019/18/AZ
Atypická zmluva
044/18/ZoD
Zmluva o dielo
069/18/AZ
Atypická zmluva
058/18/ZoD
Zmluva o dielo
059/18/ZoD
Zmluva o dielo
060/18/ZoD
Zmluva o dielo
026/18/ZoD
Zmluva o dielo
043/18/ZoD
Zmluva o dielo
072/17/KZ
Kúpna zmluva
042/18/ZoD
Zmluva o dielo
071/18/KZ
Kúpna zmluva
078/18/ZoD
Zmluva o dielo
040/18/ZoD
Zmluva o dielo
079/18/AZ
Atypická zmluva
063/18/ZoD
Zmluva o dielo
064/18/ZoD
Zmluva o dielo
077/18/KZ
Kúpna zmluva
039/18/AZ
Atypická zmluva
072/18/AZ
Atypická zmluva
085/18/AZ
Atypická zmluva
081/18/ZoD
Zmluva o dielo
070/18/AZ
Atypická zmluva
083/18/ZoD
Zmluva o dielo
068/18/AZ
Atypická zmluva
082/18/ZoD
Zmluva o dielo
003/18/AZ
Atypická zmluva
093/18/AZ
Atypická zmluva
091/18/AZ
Atypická zmluva
092/18/ZoD
Zmluva o dielo
094/18/AZ
Atypická zmluva
095/18/AZ
Atypická zmluva
087/18/AZ
Atypická zmluva
097/18/AZ
Atypická zmluva
098/18/ZoD
Zmluva o dielo
166/18/AZ
Atypická zmluva
080/18/ZoD
Zmluva o dielo
086/18/ZoD
Zmluva o dielo
103/18/AZ
Atypická zmluva
102/18/ZoD
Zmluva o dielo
113/18/AZ
Atypická zmluva
106/18/AZ
Atypická zmluva
112/18/AZ
Atypická zmluva
105/18/ZoD
Zmluva o dielo
107/18/AZ
Atypická zmluva
115/18/AZ
Atypická zmluva
056/18/AZ
Atypická zmluva
127/18/AZ
Atypická zmluva
152/18/AZ
Atypická zmluva
127/18/AZ
Zmluva o poskytovaní služieb
111/18/NZ
Najomná zmluva
116/18/NZ
Najomná zmluva
117/18/ZoD
Zmluva o dielo
123/18/AZ
Atypická zmluva
121/18/ZoD
Zmluva o dielo
133/18/AZ
Atypická zmluva
126/18/ZoD
Zmluva o dielo
137/18/ZoD
Zmluva o dielo
148/18/ZoD
Zmluva o dielo
129/18/ZoD
Zmluva o dielo
130/18/ZoD
Zmluva o dielo
734/2014/UZ
Zmluva o poskytovaní služieb
120/18/AZ
Atypická zmluva
128/18/AZ
Atypická zmluva
131/18/ZoD
Zmluva o dielo
100/18/AZ
Atypická zmluva
125/18/AZ
Atypická zmluva
156/18/ZoD
Zmluva o dielo
138/18/ZoD
Zmluva o dielo
139/18/ZoD
Zmluva o dielo
124/18/ZoD
Zmluva o dielo
142/18/ZoD
Zmluva o dielo
143/18/AZ
Atypická zmluva
147/18/AZ
Atypická zmluva
159/18/ZoD
Zmluva o dielo
007/18/KZ
Kúpna zmluva
014/18/AZ
Atypická zmluva
160/18/ZoD
Zmluva o dielo
168/18/NZ
Najomná zmluva
169/18/ZoD
Zmluva o dielo
146/18/ZoD
Zmluva o dielo
149/18/ZoD
Zmluva o dielo
163/18/ZoD
Zmluva o dielo
D/127/18/AZ
dodatok č.1 atyp.zmluva
D695/127/18/AZ
Zmluva o poskytovaní služieb
165/18/ZoD
Zmluva o dielo
153/18/ZoD
Zmluva o dielo
164/18/ZoD
Zmluva o dielo
174/18/ZoD
Zmluva o dielo
173/18/ZoD
Zmluva o dielo
158/18/ZoD
Zmluva o dielo
175/18/ZoD
Zmluva o dielo
172/18/ZoD
Zmluva o dielo
167/18/AZ
Atypická zmluva
151/18/NZ
Najomná zmluva
171/18/NZ
Najomná zmluva
154/18/AZ
Atypická zmluva
192/17/AZ
Atypická zmluva
199/18/ZoD
Zmluva o dielo
200/18/ZoD
Zmluva o dielo
201/18/ZoD
Zmluva o dielo
202/18/ZoD
Zmluva o dielo
197/18/AZ
Atypická zmluva
197/18/AZ
Zmluva o kúpe CP
203/18/AZ
Dohoda o poskytnutí náhrady
203/18/AZ
Atypická zmluva
204/18/NZ
Nájomná zmluva
192/18/AZ
Atypická zmluva
209/18/NZ
Najomná zmluva
208/18/AZ
Atypická zmluva
157/18/AZ
Atypická zmluva
170/18/KZ
Kúpna zmluva
920/CC/18
VOP SLSP, a.s.
920/CC/18
Sadzobník SLSP, a.s.
920/CC/18
Produktové OP SLSP, a.s.
220/18/AZ
Atypická zmluva
19/19/KZ
Kúpna zmluva
221/18/AZ
Atypická zmluva
6/19/AZ
Atypická zmluva
9/19/AZ
Atypická zmluva
3/19/AZ
Atypická zmluva
18/19/ZoD
Zmluva o dielo
13/19/ZoD
Zmluva o dielo
8/19/KZ
Kúpna zmluva
Dodatok č.14
Dodatok k zmluve o nájme
10/19/AZ
Zmluva o postúpení práv a povinností
27/19/ZoD
Zmluva o dielo
12/19/ZoD
Zmluva o dielo
30/19/AZ
Atypická zmluva
15/19/KZ
Kúpna zmluva
49/19/KZ
Kúpna zmluva
28/19/ZoD
Zmluva o dielo
21/19/ZoD
Zmluva o dielo
26/19/ZoD
Zmluva o dielo
32/19/ZoD
Zmluva o dielo
87/19/AZ
Atypická zmluva
22/19/KZ
Kúpna zmluva
34/19/ZoD
Zmluva o dielo
33/19/ZoD
Zmluva o dielo
51/19/AZ
Atypická zmluva
47/19/AZ
Atypická zmluva
24/19/ZoD
Zmluva o dielo
42/19/ZoD
Zmluva o dielo
58/19/ZoD
Zmluva o dielo
48/19/ZoD
Zmluva o dielo
50/19/ZoD
Zmluva o dielo
73/19/ZoD
Zmluva o dielo
56/19/ZoD
Zmluva o dielo
68/19/ZoD
Zmluva o dielo
70/19/ZoD
Zmluva o dielo
52/19/ZoD
Zmluva o dielo
65/19/ZoD
Zmluva o dielo
64/19/AZ
Atypická zmluva
60/19/ZoD
Zmluva o dielo
67/19/ZoD
Zmluva o dielo
66/19/ZoD
Zmluva o dielo
116/14/AZ
Dodatok č. 2 ku zmluve o najme a prevadzkovani
Dodatok c. 15
Dodatok k zmluve o najme
75/19/AZ
Atypická zmluva
93/19/ZoD
Zmluva o dielo
75/19/AZ
Zmluva o poskytnutí služieb
83/19/AZ
Atypická zmluva
69/19/KZ
Kúpna zmluva
84/19/AZ
Atypická zmluva
95/19/ZoD
Zmluva o dielo
85/19/ZoD
Zmluva o dielo
81/19/ZoD
Zmluva o dielo
82/19/ZoD
Zmluva o dielo
920/CC/18
Úverová zmluva
920/CC/18-ZZ1
Záložná zmluva
920/CC/18
Zmluva o bežnom účte
920/CC/18
Zmluva o elektronickej službe
92/19/KZ
Zmluva o budúcej zmluve
97/19/ZoD
Zmluva o dielo
90/19/ZoD
Zmluva o dielo
96/19/ZoD
Zmluva o dielo
91/19/KZ
Kúpna zmluva
99/19/ZoD
Zmluva o dielo
169/19/AZ
Atypická zmluva
101/19/ZoD
Zmluva o dielo
59/19/KZ
Kúpna zmluva
74/19/AZ
Dohoda o poskytnutí finančnej náhrady
127/19/AZ
Atypická zmluva
125/19/ZoD
Zmluva o dielo
734/2014/UZ
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní služieb
111/19/ZoD
Zmluva o dielo
112/19/ZoD
Zmluva o dielo
113/19/ZoD
Zmluva o dielo
107/19/ZoD
Zmluva o dielo
108/19/ZoD
Zmluva o dielo
109/19/ZoD
Zmluva o dielo
110/19/ZoD
Zmluva o dielo
115/19/ZoD
Zmluva o dielo
106/19/ZoD
Zmluva o dielo
123/19/AZ
Atypická zmluva
117/19/ZoD
Zmluva o dielo
118/19/ZoD
Zmluva o dielo
132/19/ZoD
Zmluva o dielo
124/19/ZoD
Zmluva o dielo
D739/91/19/KZ/1
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
128/19/NZ
Zmluva o nájme nebytových priestorov
37/19/KZ
Kúpna zmluva
130/19/ZoD
Zmluva o dielo
140/19/ZoD
Zmluva o dielo
136/19/ZoD
Zmluva o dielo
61/19/AZ
Atypická zmluva
133/19/ZoD
Zmluva o dielo
134/19/ZoD
Zmluva o dielo
138/19/ZoD
Zmluva o dielo
131/19/ZoD
Zmluva o dielo
151/19/ZoD
Zmluva o dielo
148/19/AZ
Atypická zmluva
154/19/AZ
Atypická zmluva
119/19/KZ
Kúpna zmluva
149/19/ZoD
Zmluva o dielo
153/19/AZ
Atypická zmluva
155/19/AZ
Atypická zmluva
137/19/ZoD
Zmluva o dielo
158/19/AZ
Atypická zmluva
120/19/ZoD
Zmluva o dielo
143/19/ZoD
Zmluva o dielo
152/19/ZoD
Zmluva o dielo
161/19/ZoD
Zmluva o dielo
162/19/ZoD
Zmluva o dielo
45/19/KZ
Kúpna zmluva
172/19/ZoD
Zmluva o dielo
160/19/ZoD
Zmluva o dielo
156/19/ZoD
Zmluva o dielo
157/19/ZoD
Zmluva o dielo
165/19/KZ
Kúpna zmluva
159/19/ZoD
Zmluva o dielo
164/19/ZoD
Zmluva o dielo
175/19/ZoD
Zmluva o dielo
176/19/ZoD
Zmluva o dielo
166/19/ZoD
Zmluva o dielo
171/19/ZoD
Zmluva o dielo
D 797/84/14/NZ/2
Nájomná zmluva
4/20/AZ
Atypická zmluva
10/20/AZ
Atypická zmluva
5/20/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
01/20/ZoD
Zmluva o dielo
dodatok č.16
dodatok č.16 k zmluve o nájme
183/20/ZoD
Zmluva o dielo
11/20/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
16/20/AZ
Atypická zmluva
09/20/ZoD
Zmluva o dielo
07/20/ZoD
Zmluva o dielo
08/20/ZoD
Zmluva o dielo
17/20/ZoD
Zmluva o dielo
18/20/ZoD
Zmluva o dielo
19/20/ZoD
Zmluva o dielo
22/20/ZoD
Zmluva o dielo
33/20/AZ
Atypická zmluva
23/20/ZoD
Zmluva o dielo
24/20/ZoD
Zmluva o dielo
25/20/ZoD
Zmluva o dielo
27/20/ZoD
Zmluva o dielo
14/20/AZ/NFP
Zmluva o poskytnuti NFP
28/20/ZoD
Zmluva o dielo
29/20/AZ
Atypická zmluva
31/20/AZ
Atypická zmluva
37/20/AZ
Atypická zmluva
D 757/1/94/NZ/3
Nájomná zmluva
D 758/1/95/NZ/3
Nájomná zmluva
38/20/AZ
Atypická zmluva
35/20/ZoD
Zmluva o dielo
44/20/ZoD
Zmluva o dielo
45/20/ZoD
Zmluva o dielo
50/20/AZ
Nájomná zmluva
46/20/ZoD
Zmluva o dielo
43/20/ZoD
Zmluva o dielo
51/20/ZoD
Zmluva o dielo
138/20/NZ
Nájomná zmluva
49/20/ZoD
Zmluva o dielo
63/20/ZoD
Zmluva o dielo
66/20/ZoD
Zmluva o dielo
D 789/1/98/NZ/1
Dodatok k zmluve o nájme
D 790/2/98/NZ/1
Dodatok k zmluve o nájme
67/20/ZoD
Zmluva o dielo
68/20/ZoD
Zmluva o dielo
69/20/ZoD
Zmluva o dielo
70/20/ZoD
Zmluva o dielo
71/20/ZoD
Zmluva o dielo
72/20/ZoD
Zmluva o dielo
75/20/ZoD
Zmluva o dielo
26/20/KZ
Kúpna zmluva
53/20/AZ
Atypická zmluva
167/20/ZoD
Zmluva o dielo
181/20/ZoD
Zmluva o dielo
182/20/ZoD
Zmluva o dielo
13/20/AZ
Atypická zmluva
76/20/ZoD
Zmluva o dielo
32/20/AZ
Dohoda o poskytnutí finančnej náhrady
48/20/AZ
Atypická zmluva
52/20/AZ
Zmluva o budúcom prevode majetku
77/20/ZoD
Zmluva o dielo
78/20/ZoD
Zmluva o dielo
96/20/ZoD
Zmluva o dielo
98/20/NZ
Dohoda o užívaní pozemku
97/20/ZoD
Zmluva o dielo
99/20/ZoD
Zmluva o dielo
107/20/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
106/20/ZoD
Zmluva o dielo
109/20/ZoD
Zmluva o dielo
116/20/ZoD
Zmluva o dielo
30/20/AZ
Atypická zmluva
55/20/AZ
Atypická zmluva
113/20/ZoD
Zmluva o dielo
114/20/ZoD
Zmluva o dielo
115/20/ZoD
Zmluva o dielo
112/20/ZoD
Zmluva o dielo
214/18/ZoD
Zmluva o dielo
117/20/ZoD
Zmluva o dielo
126/20/ZoD
Zmluva o dielo
203/20/ZoD
Zmluva o dielo
214/18/ZoD
Dodatok č.1
132/20/ZoD
Zmluva o dielo
127/20/ZoD
Zmluva o dielo
105/20/KZ
Kúpna zmluva
135/20/NZ
Nájomná zmluva
133/20/ZoD
Zmluva o dielo
136/20/ZoD
Zmluva o dielo
131/20/ZoD
Zmluva o dielo
734/2014/UZ
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní služieb
148/20/ZoD
Zmluva o dielo
139/20/AZ
Atypická zmluva
141/20/AZ
Atypická zmluva
111/20/AZ
Atypická zmluva
146/20/AZ
Atypická zmluva
145/20/ZoD
Zmluva o dielo
151/20/ZoD
Zmluva o dielo
144/20/ZoD
Zmluva o dielo
155/20/AZ
Atypická zmluva
56/20/KZ
Kúpna zmluva
152/20/ZoD
Zmluva o dielo
153/20/ZoD
Zmluva o dielo
154/AZ/2020
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
154/20/AZ
Atypická zmluva
165/20/ZoD
Zmluva o dielo
108/20/AZ
Atypická zmluva
157/20/ZoD
Zmluva o dielo
180/20/ZoD
Zmluva o dielo
156/20/ZoD
Zmluva o dielo
150/20/AZ
Atypická zmluva
171/20/ZoD
Zmluva o dielo
179/20/ZoD
Zmluva o dielo
172/20/ZoD
Zmluva o dielo
173/20/ZoD
Zmluva o dielo
dodatok č.17
dodatok č.17 k zmluve o nájme
175/20/ZoD
Zmluva o dielo
174/20/ZoD
Zmluva o dielo
164/20/AZ
Atypická zmluva
158/20/AZ
Atypická zmluva
142/20/ZoD
Zmluva o dielo
176/20/ZoD
Zmluva o dielo
184/20/AZ
Zmluva o vypracovaní analytických prác
169/20/AZ
Zmluva o nájme
207/20/AZ
Atypická zmluva
143/20/ZoD
Zmluva o dielo
186/20/ZoD
Zmluva o dielo
240/20/ZoD
Zmluva o dielo
221/20/ZoD
Zmluva o dielo
188/20/ZoD
Zmluva o dielo
206/20/AZ
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku
201/20/ZoD
Zmluva o dielo
224/20/ZoD
Zmluva o dielo
159/20/KZ
Kúpna zmluva
Dodatok č.18
Dodatok k zmluve o nájme
10/20/KZ
Kúpna zmluva
61/20/KZ
Kúpna zmluva
200/20/ZoD
Zmluva o dielo
D 829/18/NZ/1
Nájomná zmluva
220/20/AZ
Atypická zmluva
223/20/KZ
Kúpna zmluva
226//20/NZ
Zmluva o nájme
2/21/ZoD
Zmluva o dielo
3/21/AZ
Atypická zmluva
177//20/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
18/21/ZoD
Zmluva o dielo
19/21/ZoD
Zmluva o dielo
20/21/ZoD
Zmluva o dielo
21/21/ZoD
Zmluva o dielo
22/21/ZoD
Zmluva o dielo
23/21/ZoD
Zmluva o dielo
7/21/AZ
Zmluva o poskytnutí služieb
8/21/AZ
Atypická zmluva
9/21/AZ
Atypická zmluva
Dodatok č.19
Dodatok k zmluve o nájme
15/21/KZ
Kúpna zmluva
24/21/ZoD
Zmluva o dielo
16/21/ZoD
Zmluva o dielo
25/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.2 27/19/ZoD
Dodatok č.2 k zmluve o dielo
29/21/ZoD
Zmluva o dielo
26/21/AZ
Zmluva o postúpení práv a povinností
43/21/Zod
Zmluva o dielo
17/21/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku
D 850/167/18/AZ/1
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností investora na stavbe
33/21/ZoD
Zmluva o dielo
35/21/ZoD
Zmluva o dielo
34/21/ZoD
Zmluva o dielo
39/21/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
42/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.1
Dodatok č.1 Vodojem Ždiar
44/21/ZoD
Zmluva o dielo
53/21/ZoD
Zmluva o dielo
47/21/ZoD
Zmluva o dielo
48/21/ZoD
Zmluva o dielo
49/21/ZoD
Zmluva o dielo
45/21/ZoD
Zmluva o dielo
46/21/ZoD
Zmluva od dielo
54/21/ZoD
Zmluva o dielo
55/21/ZoD
Zmluva o dielo
56/21/ZoD
Zmluva o dielo
57/21/ZoD
Zmluva o dielo
58/21/ZoD
Zmluva o dielo
59/21/ZoD
Zmluva o dielo
60/21/ZoD
Zmluva o dielo
61/21/ZoD
Zmluva o dielo
62/21/ZoD
Zmluva o dielo
63/21/ZoD
Zmluva o dielo
64/21/ZoD
Zmluva o dielo
65/21/ZoD
Zmluva o dielo
66/21/ZoD
Zmluva o dielo
67/21/ZoD
Zmluva o dielo
68/21/ZoD
Zmluva o dielo
31/21/AZ
Atypická zmluva
72/21/ZoD
Zmluva o dielo
73/21/ZoD
Zmluva o dielo
75/21/AZ
Atypická zmluva
76/21/AZ
Kúpna zmluva
74/21/ZoD
Zmluva o dielo
71/21/ZoD
Zmluva o dielo
78/21/ZoD
Zmluva o dielo
102/21/ZoD
Zmluva o dielo
411019321
Poistná zmluva
411021808
Poistná zmluva
411019991
Poistná zmluva
411002335
Poistná zmluva
411012583
Poistná zmluva
D 852/177/20/AZ/1
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
83/21/AZ
Atypická zmluva
84/21/AZ
Atypická zmluva
IROP-Z-302041M839-421-19
Dodatok č.2 k zmluve o NFP – Vodojem Ždiar
140/21/ZoD
Zmluva o dielo
141/21/ZoD
Zmluva o dielo
142/21/ZoD
Zmluva o dielo
143/21/ZoD
Zmluva o dielo
144/21/ZoD
Zmluva o dielo
145/21/ZoD
Zmluva o dielo
146/21/ZoD
Zmluva o dielo
147/21/ZoD
Zmluva o dielo
148/21/ZoD
Zmluva o dielo
113/21/ZoD
Zmluva o dielo
97/21/AZ
Atypická zmluva
93/21/ZoD
Zmluva o dielo
85/21/ZoD
Zmluva o dielo
86/21/ZoD
Zmluva o dielo
88/21/ZoD
Zmluva o dielo
91/21/ZoD
Zmluva o dielo
98/21/ZoD
Zmluva o dielo
101/21/NZ
Nájomná zmluva
Dodatok č. 20
Dodatok č. 20 k zmluve o nájme
57/20/AZ
Atypická zmluva
105/21/ZoD
Zmluva o dielo
107/21/ZoD
Zmluva o dielo
106/21/ZoD
Zmluva o dielo
111/21/AZ
Zmluva o poskytovaní služieb
104/21/AZ
Atypická zmluva
69/21/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
99/21/ZoD
Zmluva o dielo
108/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.7
Dodatok č.7 VUB
100/21/ZoD
Zmluva o dielo
110/21/ZoD
Zmluva o dielo
D870/105/21/ZoD
Zmluva o dielo
51/21/AZ
Kúpna zmluva
411 028 630
Poistná zmluva Alianz
D871/71/21/ZoD
Zmluva o dielo
138/21/AZ
Atypická zmluva
119/21/ZoD
Zmluva o dielo
117/21/AZ
Zmluva o reklame
128/21/AZ
Zmluva o spolupráci
120/21/ZoD
Zmluva o dielo
129/21/AZ
Atypická zmluva
115/21/ZoD
Zmluva o dielo
130/21/ZoD
Zmluva o dielo
114/21/ZoD
Zmluva o dielo
122/21/KZ
Kúpna zmluva
149/21/ZoD
Zmluva o dielo
116/21/AZ
Atypická zmluva
124/21/ZoD
Zmluva o dielo
126/21/AZ
Atypická zmluva
131/21/AZ
Zmluva o reklame
197/21/AZ
Atypická zmluva
127/21/ZoD
Zmluva o dielo
139/21/ZoD
Zmluva o dielo
150/21/ZoD
Zmluva o dielo
135/21/ZoD
Zmluva o dielo
136/21/ZoD
Zmluva o dielo
151/21/AZ
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
152/21/AZ
Kúpna zmluva
153/21/ZoD
Zmluva o dielo
154/21/NZ
Nájomná zmluva
173/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.21
Zmluva o nájme
155/21/ZoD
Zmluva o dielo
157/21/AZ
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
156/21/ZoD
Zmluva o dielo
24/22/AZ
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenia do distribučnej sústavy
1064/2021/UZ
Zmluva o termínovanom úvere
137/21/ZoD
Zmluva o dielo
163/21/ZoD
Zmluva o dielo
159/21/ZoD
Zmluva o dielo
158/21/ZoD
Zmluva o dielo
160/21/ZoD
Zmluva o dielo
174/21/ZoD
Zmluva o dielo
164/21/ZoD
Zmluva o dielo
165/21/ZoD
Zmluva o dielo
166/21/ZoD
Zmluva o dielo
167/21/ZoD
Zmluva o dielo
168/21/ZoD
Zmluva o dielo
169/21/ZoD
Zmluva o dielo
170/21/ZoD
Zmluva o dielo
171/21/ZoD
Zmluva o dielo
Koncesná zmluva
Koncesná zmluva o prevádzkovaní stavby
186/21/AZ
Atypická zmluva
176/21/AZ
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
179/21/AZ
Reklama
175/21/AZ
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
180/21/ZoD
Zmluva o dielo
172/21/AZ
Atypická zmluva
162/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.22
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií
190/21/ZoD
Zmluva o dielo
18/21/ZoD
Zmluva o dielo
188/21/ZoD
Zmluva o dielo
189/21/ZoD
Zmluva o dielo
195/21/ZoD
Zmluva o dielo
196/21/ZoD
Zmluva o dielo
1/22/NZ
Nájomná zmluva
D 889/169/20/NZ/2
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
10/22/NZ
Nájomná zmluva
Dodatok č.23
Zmluva o nájme
3/22/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
194/21/NZ
Nájomná zmluva
4/22/AZ
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
12/22/NZ
Nájomná zmluva
14/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15/22/NZ
Nájomná zmluva
11/22/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
17/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
18/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
16/22/AZ
Nájomná zmluva
19/22/ZoD
Zmluva o dielo
7/22/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
29/22/AZ
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
33/AZ/22
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
38/22/AZ
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
37/22/AZ
Zmluvy o poskytnutí NFP
42/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
44/22/ZoD
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
45/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva