Číslo zmluvy
Zmluva
Na stiahnutie
08/11/ZoD
Zmluva o poskytnutí služieb
6/11/ZoD
Zmluva o dielo
12/11/ZoD
Zmluva o poskytnutí služieb
20/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
30/11/ZoD
Zmluva o dielo
33/11/ZoD
Zmluva o dielo
55/11/MZ
Mandátna zmluva
99/11/MZ
Mandátna zmluva
50/11/MZ
Mandátna zmluva
62/11/ZoD
Zmluva o dielo
61/11/ZoD
Zmluva o dielo
107/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
63/11/ZoD
Zmluva o dielo
106/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
108/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
411 012 583
Poistná zmluva
95/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
30803
Nájomná zmluva
411 012 583
Dodatok k poistnej zmluve
185/11/VB
Zmluva o zriadení VB
814741016 1 2011
Zmluva o zriadení VB
170/11/AZ
Mandátna zmluva
79/2011/ RCV
Zmluva o nájme
20/10/ZoD
Zmluva o dielo
214/11/ZoD
Zmluva o dielo
045/ 1.2MP/ 2010
Zmluva o NFP
123/ 1.2 MP/ 2011
Zmluva o NFP
10/12/AZ
Zmluva o zriadení VB
411 012 583
Dodatok k poistnej zmluve
411 014 282
Poistná zmluva
49/12/ZoD
Zmluva o dielo
61/12/AZ
Zmluva o zriadení VB
411 012 583
Dodatok k poistnej zmluve
214/11/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
138/12/K2
Kúpna zmluva
120/12/KZ
Kúpna zmluva
41/12/KZ
Kúpna zmluva
176/12/AZ
Mandátna zmluva
101/12/ AZ
Zmluva o poskytnutí služby
48/10/AZ
Zmluva o poskytnutí služby
049/1.2 MP/2010
Dodatok k zmluve o NFP
214/11/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
77/13/A2
Zmluva o poskytovaní služieb
214/11/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
411 012 583
Poistná zmluva
411 012 583
Poistná zmluva
60/14/ZoD
Zmluva o dielo
140/1.2 MP/2014
Zmluva o NFP
147/1.2 MP/2014
Zmluva o NFP
Príloha č. 1
Príloha zmluvy o NFP
Príloha č. 2
Príloha zmluvy o NFP
Príloha č. 3
Príloha zmluvy o NFP
49/12/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
99/09/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
140/1.2 MP/2014
Dodatok k zmluve o NFP
101/12/AZ
Zmluva o poskytnutí služieb
147/1.2 MP/2014
Dodatok k zmluve o NFP
155/10/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
411 019 321
Poistná zmluva
0750/14/ 08637
Zmluva o poskytnutí služieb
734/2014/UZ
Zmluva o poskytnutí služieb
116/14/AZ
Zmluva o nájme a prevádzkovaní
60/14/ZoD
Zmluva o dielo
123/1.2MP/ 2011
Dodatok k zmluve o NFP
147/1.2MP /2014
Dodatok k zmluve o NFP
411 019 991
Poistná zmluva
411 019 991
Dodatok k poistnej zmluve
SAŽP/SEF 2015/42
Dodatok k zmluve o NFP
734/2014/UZ
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
0750/14/ 08637
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
147/1.2MP/2014
Dodatok k zmluve o NFP
116/14/AZ
Dodatok ku zmluve o nájme a prevádzkovaní
150/15/AZ
Dodatok ku koncesnej zmluve
150/15/AZ
Koncesná zmluva
411 019 991
Poistná zmluva
411 021 808
Poistná zmluva
1/16/AZ
Koncesná zmluva
0750/14/ 08637
Zmluva o poskytovaní služieb
734/2014/UZ
Zmluva o poskytovaní služieb
018/17/NZ
Najomná zmluva
004/17/NZ
Najomná zmluva
11/17/KZ
Kúpna zmluva
D635/11/17/KZ/1
Dodatok ku kúpnej zmluve
PVS 6/17/AZ
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
111/17/NZ
Najomná zmluva
Dodatok č.12
Dodatok k zmluve o nájme
181/17/AZ
Atypická zmluva
93/17/AZ
Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
734/2014/UZ
Zmluva o poskytovaní služieb
105/17/ZoD
Zmluva o dielo
107/17/ZoD
Zmluva o dielo
106/17/ZoD
Zmluva o dielo
110/17/ZoD
Zmluva o dielo
112/17/KZ
Najomná zmluva
114/17/AZ
Koncesná zmluva
086/17/KZ
Kúpna zmluva
087/17/KZ
Kúpna zmluva
132/17/ZoD
Zmluva o dielo
135/17/ZoD
Zmluva o dielo
140/17/ZoD
Zmluva o dielo
131/17/ZoD
Zmluva o dielo
117/17/ZoD
Zmluva o dielo
124/17/ZoD
Zmluva o dielo
133/17/ZoD
Zmluva o dielo
202/17/KZ
Atypická zmluva
122/17/ZoD
Zmluva o dielo
123/17/ZoD
Zmluva o dielo
119/17/ZoD
Zmluva o dielo
120/17/ZoD
Zmluva o dielo
134/17/AZ
Atypická zmluva
116/17/ZoD
Zmluva o dielo
141/17/AZ
Atypická zmluva
136/17/ZoD
Zmluva o dielo
143/17/ZoD
Zmluva o dielo
145/17/AZ
Atypická zmluva
157/17/ZoD
Zmluva o dielo
146/17/ZoD
Zmluva o dielo
138/17/AZ
Atypická zmluva
150/17/ZoD
Zmluva o dielo
159/17/ZoD
Zmluva o dielo
170/17/AZ
Atypická zmluva
139/17/AZ
Atypická zmluva
156/17/AZ
Atypická zmluva
154/17/ZoD
Zmluva o dielo
155/17/KZ
Kúpna zmluva
160/17/ZoD
Zmluva o dielo
161/17/ZoD
Zmluva o dielo
121/17/KZ
Kúpna zmluva
153/17/ZoD
Zmluva o dielo
114/17/AZ
Dodatok ku koncesnej zmluve
171/17/AZ
Atypická zmluva
173/17/ZoD
Zmluva o dielo
108/17/ZoD
Zmluva o dielo
183/17/AZ
Atypická zmluva
182/17/17
Koncesná zmluva
168/17/ZoD
Zmluva o dielo
169/17/ZoD
Zmluva o dielo
167/17/ZoD
Zmluva o dielo
175/17/AZ
Atypická zmluva
176/17/ZoD
Zmluva o dielo
162/17/AZ
Atypická zmluva
163/17/ZoD
Zmluva o dielo
164/17/ZoD
Zmluva o dielo
165/17/ZoD
Zmluva o dielo
166/17/ZoD
Zmluva o dielo
178/17/ZoD
Zmluva o dielo
184/17/AZ
Atypická zmluva
187/17/ZoD
Zmluva o dielo
191/17/ZoD
Zmluva o dielo
180/17/ZoD
Zmluva o dielo
185/17/ZoD
Zmluva o dielo
186/17/ZoD
Zmluva o dielo
172/17/AZ
Atypická zmluva
179/17/ZoD
Zmluva o dielo
177/17/AZ
Atypická zmluva
190/17/ZoD
Zmluva o dielo
151/17/ZoD
Zmluva o dielo
195/17/KZ
Atypická zmluva
006/18/AZ
Atypická zmluva
031/18/AZ
Atypická zmluva
029/18/AZ
Atypická zmluva
090/18/AZ
Atypická zmluva
004/18/AZ
Atypická zmluva
002/18/ZoD
Zmluva o dielo
005/18/ZoD
Zmluva o dielo
010/18/KZ
Kúpna zmluva
Dodatok č.13
Dodatok k zmluve o nájme
009/18/AZ
Atypická zmluva
002/18/AZ
Atypická zmluva
011/18/ZoD
Zmluva o dielo
012/18/ZoD
Zmluva o dielo
013/18/AZ
Atypická zmluva
015/18/AZ
Atypická zmluva
144/17/NZ
Najomná zmluva
001/18/ZoD
Zmluva o dielo
018/18/AZ
Atypická zmluva
030/18/AZ
Atypická zmluva
020/18/NZ
Najomná zmluva
034/18/ZoD
Zmluva o dielo
025/18/ZoD
Zmluva o dielo
033/18/ZoD
Zmluva o dielo
035/18/ZoD
Zmluva o dielo
096/18/AZ
Atypická zmluva
036/18/ZoD
Zmluva o dielo
041/18/AZ
Atypická zmluva
019/18/AZ
Atypická zmluva
044/18/ZoD
Zmluva o dielo
069/18/AZ
Atypická zmluva
058/18/ZoD
Zmluva o dielo
059/18/ZoD
Zmluva o dielo
060/18/ZoD
Zmluva o dielo
026/18/ZoD
Zmluva o dielo
043/18/ZoD
Zmluva o dielo
072/17/KZ
Kúpna zmluva
042/18/ZoD
Zmluva o dielo
071/18/KZ
Kúpna zmluva
078/18/ZoD
Zmluva o dielo
040/18/ZoD
Zmluva o dielo
079/18/AZ
Atypická zmluva
063/18/ZoD
Zmluva o dielo
064/18/ZoD
Zmluva o dielo
077/18/KZ
Kúpna zmluva
039/18/AZ
Atypická zmluva
072/18/AZ
Atypická zmluva
085/18/AZ
Atypická zmluva
081/18/ZoD
Zmluva o dielo
070/18/AZ
Atypická zmluva
083/18/ZoD
Zmluva o dielo
068/18/AZ
Atypická zmluva
082/18/ZoD
Zmluva o dielo
003/18/AZ
Atypická zmluva
093/18/AZ
Atypická zmluva
091/18/AZ
Atypická zmluva
092/18/ZoD
Zmluva o dielo
094/18/AZ
Atypická zmluva
095/18/AZ
Atypická zmluva
087/18/AZ
Atypická zmluva
097/18/AZ
Atypická zmluva
098/18/ZoD
Zmluva o dielo
166/18/AZ
Atypická zmluva
080/18/ZoD
Zmluva o dielo
086/18/ZoD
Zmluva o dielo
103/18/AZ
Atypická zmluva
102/18/ZoD
Zmluva o dielo
113/18/AZ
Atypická zmluva
106/18/AZ
Atypická zmluva
112/18/AZ
Atypická zmluva
105/18/ZoD
Zmluva o dielo
107/18/AZ
Atypická zmluva
115/18/AZ
Atypická zmluva
056/18/AZ
Atypická zmluva
127/18/AZ
Atypická zmluva
152/18/AZ
Atypická zmluva
127/18/AZ
Zmluva o poskytovaní služieb
111/18/NZ
Najomná zmluva
116/18/NZ
Najomná zmluva
117/18/ZoD
Zmluva o dielo
123/18/AZ
Atypická zmluva
121/18/ZoD
Zmluva o dielo
133/18/AZ
Atypická zmluva
126/18/ZoD
Zmluva o dielo
137/18/ZoD
Zmluva o dielo
148/18/ZoD
Zmluva o dielo
129/18/ZoD
Zmluva o dielo
130/18/ZoD
Zmluva o dielo
734/2014/UZ
Zmluva o poskytovaní služieb
120/18/AZ
Atypická zmluva
128/18/AZ
Atypická zmluva
131/18/ZoD
Zmluva o dielo
100/18/AZ
Atypická zmluva
125/18/AZ
Atypická zmluva
156/18/ZoD
Zmluva o dielo
138/18/ZoD
Zmluva o dielo
139/18/ZoD
Zmluva o dielo
124/18/ZoD
Zmluva o dielo
142/18/ZoD
Zmluva o dielo
143/18/AZ
Atypická zmluva
147/18/AZ
Atypická zmluva
159/18/ZoD
Zmluva o dielo
007/18/KZ
Kúpna zmluva
014/18/AZ
Atypická zmluva
160/18/ZoD
Zmluva o dielo
168/18/NZ
Najomná zmluva
169/18/ZoD
Zmluva o dielo
146/18/ZoD
Zmluva o dielo
149/18/ZoD
Zmluva o dielo
163/18/ZoD
Zmluva o dielo
D/127/18/AZ
dodatok č.1 atyp.zmluva
D695/127/18/AZ
Zmluva o poskytovaní služieb
165/18/ZoD
Zmluva o dielo
153/18/ZoD
Zmluva o dielo
164/18/ZoD
Zmluva o dielo
174/18/ZoD
Zmluva o dielo
173/18/ZoD
Zmluva o dielo
158/18/ZoD
Zmluva o dielo
175/18/ZoD
Zmluva o dielo
172/18/ZoD
Zmluva o dielo
167/18/AZ
Atypická zmluva
151/18/NZ
Najomná zmluva
171/18/NZ
Najomná zmluva
154/18/AZ
Atypická zmluva
192/17/AZ
Atypická zmluva
199/18/ZoD
Zmluva o dielo
200/18/ZoD
Zmluva o dielo
201/18/ZoD
Zmluva o dielo
202/18/ZoD
Zmluva o dielo
197/18/AZ
Atypická zmluva
197/18/AZ
Zmluva o kúpe CP
203/18/AZ
Dohoda o poskytnutí náhrady
203/18/AZ
Atypická zmluva
204/18/NZ
Nájomná zmluva
192/18/AZ
Atypická zmluva
209/18/NZ
Najomná zmluva
208/18/AZ
Atypická zmluva
157/18/AZ
Atypická zmluva
170/18/KZ
Kúpna zmluva
920/CC/18
VOP SLSP, a.s.
920/CC/18
Sadzobník SLSP, a.s.
920/CC/18
Produktové OP SLSP, a.s.
220/18/AZ
Atypická zmluva
221/18/AZ
Atypická zmluva
Dodatok č.14
Dodatok k zmluve o nájme
10/19/AZ
Zmluva o postúpení práv a povinností
116/14/AZ
Dodatok č. 2 ku zmluve o najme a prevadzkovani
Dodatok c. 15
Dodatok k zmluve o najme
75/19/AZ
Zmluva o poskytnutí služieb
69/19/KZ
Kúpna zmluva
920/CC/18
Úverová zmluva
920/CC/18-ZZ1
Záložná zmluva
920/CC/18
Zmluva o bežnom účte
920/CC/18
Zmluva o elektronickej službe
92/19/KZ
Zmluva o budúcej zmluve
91/19/KZ
Kúpna zmluva
74/19/AZ
Dohoda o poskytnutí finančnej náhrady
734/2014/UZ
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní služieb
D739/91/19/KZ/1
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
128/19/NZ
Zmluva o nájme nebytových priestorov