Kontakt

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Sekretariát:
tel.: 052 / 78 73 112
fax: 052 / 77 29 566
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IČO: 36485250
IČ DPH: SK 2020020706
IBAN: SK82 5600 0000 0042 3247 9055
Prima banka

Bližšie informácie o Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nájdete na intenetových stránkach Obchodného registra Slovenskej republiky:  www.orsr.sk

Dôležité upozornenie: Žiadosti o zamestnanie a životopisy nevraciame, ani nevedieme v evidencii.