HISTÓRIA

História vzniku PVS, a.s.

  • Rok 1994 - v spolupráci so ZMOSom bola vypracovaná koncepcia transformácie š.p. vodární a kanalizácií
  • Rok 1998 - projekt privatizácie bol schválený Ministerstvom pre správu a privatizáciu SR, no nebol realizovaný z dôvodu zmeny koncepcie transformácie V a K
  • Rok 2001 - vláda SR schválila novú koncepciu transformácie V a K
  • Máj 2003 - vznikla PVS, a.s. z pôvodných odštepných závodov VV a K š.p. OZ Poprad, Spišká Nová Ves a Stará Lubovna
  • November 2003 - vznik 4 divízií na území pôvodných odštepných závodov
  • Február 2004 - dozorná rada PVS, a.s. odporučila predstavenstvu schválit návrh založenia dcérskej spoločnosti PVPS, a.s. Poprad
  • November 2004 - Fond národného majetku SR schválil založenie dcérskej spoločnosti "Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad"
  • August 2005 - bol predstavenstvom a.s. schválený návrh postupu krokov pri výbere strategického partnera
  • September 2005 - bol predstavenstvom a.s. schválený štatút výberovej komisie