Projekt s názvom „Vodojem Ždiar“ je súčasťou vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledova dolina.

celý článok

Prehľad pripravovaných a plánovaných významných projektov v  PVS, a.s. v plánovacom období pre obdobie od 2020 až 2027.

celý článok

Dobudovanie a intenzifikácia čistiarni odpadových vôd, rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v regióne.

celý článok