Projekt s názvom „Vodojem Ždiar“ je súčasťou vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledova dolina.

celý článok

Pripravované projekty PVS, a.s., financovanie projektov, potreba financií a výzvy na predkladanie ponúk do verejných súťaží.

celý článok

Dobudovanie a intenzifikácia čistiarni odpadových vôd, rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v regióne.

celý článok