Projekty

Pripravované projekty PVS, a.s., financovanie projektov, potreba financií a výzvy na predkladanie ponúk do verejných súťaží.

Dobudovanie a intenzifikácia čistiarni odpadových vôd, rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v regióne.