Pripravované projekty

Prehľad pripravovaných a plánovaných významných projektov v  PVS, a.s. v plánovacom období pre obdobie od 2020 až 2027.

Lokalita Poznámka
Mesto Levoča Zvýšenie účinnosti a kapacity ČOV
Aglomerácia Poprad Dobudovanie kanalizačného zberača z Tatranskej Lomnice do Veľkej Lomnice, ČS a výtlačné potrubie do ČOV Poprad
Aglomerácia Krompachy Zvýšenie kapacity ČOV a dobudovanie vodovodu a kanalizácie pre Krompachy, Kolinovce, Slovinky
Obec Štrba Obnova technickej linky ČOV Štrbské Pleso
Mesto Gelnica Dobudovanie kanalizácie a ČS, obnova vodovodu
Mesto Poprad Obnova a dobudovanie vodovodu a kanalizácie
Aglomerácia Spišská Nová Ves Rekonštrukcia vodovodných privádzačov, kanalizácie v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch
Mesto Kežmarok Obnova a dobudovanie vodovodu a kanalizácie
Tatranská Javorina a  Ždiar Obnova technickej linky ÚV a vybudovanie nového vodného zdroja
Obec Červený Kláštor Obnova technologickej linky ÚV a obnova vodovodu
Obec Jakubany Obnova technologickej linky ÚV a obnova vodovodu
Aglomerácia Stará Ľubovňa Obnova a dobudovanie vodovodu a kanalizácie