Kontakt

Pre otázky ohľadom fakturácie, vodomerov, pre nahlasovanie porúch, dodávok vody a odkanalizovania odpadových vôd, kontaktujte prevádzkovateľa PVPS, a.s na čísle:  

Call centrum: 0850 111 800, alebo info@pvpsas.sk
Dispečing: 052 / 77 29 548
Operátor: 052 / 78 73 115

Viac info: www.pvpsas.sk


Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad 

Po - Pi 7:00-15:00 

tel.: 052 / 78 73 112 

sekretariat@pvsas.sk

Bankové spojenie:

  • IČO: 36485250
  • IČ DPH: SK 2020020706
  • IBAN: SK82 5600 0000 0042 3247 9055
  • Prima banka 

Bližšie informácie o Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nájdete na internetových stránkach Obchodného registra Slovenskej republiky: www.orsr.sk 

Upozornenie: Žiadosti o zamestnanie a životopisy nevraciame, ani nevedieme v evidencii.