Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. bola založená dňa 1. 5. 2003 a to na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3171/2003-420/151 zo dňa 4. 4. 2003, Košice, ktorým bol zrušený štátny podnik Východoslovenské vodárne a kanalizácie so sídlom v Košiciach a založené dve nástupnícke spoločnosti: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Košiciach a Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Poprade, medzi ktoré bol v zmysle privatizačného projektu rozdelený majetok bývalého štátneho podniku. Akcie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti sú vlastnené akcionármi, ktorými sú mestá a obce z regiónu, kde PVS pôsobí. Majoritným akcionárom je mesto Poprad.