Pripravované projekty

Mesto Levoča - Zvýšenie účinnosti a kapacity ČOV

Aglomerácia Poprad - Dobudovanie kanalizačného zberača z Tatranskej Lomnice do Veľkej Lomnice, ČS a výtlačné potrubie do ČOV Poprad

Aglomerácia Krompachy - Zvýšenie kapacity ČOV a dobudovanie vodovodu a kanalizácie pre Krompachy, Kolinovce, Slovinky

Obec Štrba - Obnova technickej linky ČOV Štrbské Pleso

Mesto Gelnica - Dobudovanie kanalizácie a ČS, obnova vodovodu

Mesto Poprad - Obnova a dobudovanie vodovodu a kanalizácie

Aglomerácia Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia vodovodných privádzačov, kanalizácie v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch

Mesto Kežmarok - Obnova a dobudovanie vodovodu a kanalizácie

Tatranská Javorina a Ždiar - Obnova technickej linky ÚV a vybudovanie nového vodného zdroja

Obec Červený Kláštor - Obnova technologickej linky ÚV a obnova vodovodu

Obec Jakubany - Obnova technologickej linky ÚV a obnova vodovodu

Aglomerácia Stará Ľubovňa - Obnova a dobudovanie vodovodu a kanalizácie