Príklad riešenia redukčnej šachty v regióne pôsobnosti PVS, a.s.