Práve pripravujeme


Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Levoči.

Levoča je posledné väčšie okresné mesto na Spiši, ktoré doposiaľ nemá zrekonštruovanú čistiareň odpadových vôd. Po viac ako 40 rokoch prebehne rekonštrukcia ČOV. 

Plánované je vybudovať nové hrubé aj jemné prečistenie, nové aktivačné nádrže, zlepšenie odstraňovania dusíka a fosforu, dobudovanie odvodňovacej linky a kanálové hospodárstvo. Okrem toho sa zvýši účinnosť čistenia odpadových vôd, zlepší kvalita vyčistenej vody vypúšťanej do recipientu a zvýši sa aj možnosť napojenia nových obyvateľov.