Štatutárne orgány a vedenie spoločnosti

Členovia predstavenstva PVS, a.s.

 • PhDr. Ján VOLNÝ, PhD. - predseda
 • Ing. Peter ĎUROŠKA - podpredseda
 • Ing. Mgr. Štefan BUKOVIČ - člen
 • Ing. Peter VOLČKO - člen
 • PhDr. Mgr. Peter BENDÍK - člen - začiatok funkcie od 18.01.2019
 • Mgr. Slavomír KOPÁČ - člen - začiatok funkcie od 18.01.2019

Členovia dozornej rady spoločnosti PVS, a. s. 

 • Ing. Anton DANKO - predseda - začiatok funkcie od 18.01.2019
 • Ing. Miroslav VILKOVSKÝ, MBA - podpredseda - začiatok funkcie od 18.01.2019
 • Stanislav KUBASKÝ - člen
 • Ing. Ján MOKOŠ - člen
 • Ing. Dušan TOMAŠKO, MBA - člen
 • PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK - člen
 • PhDr. Ľuboš TOMKO - člen
 • MVDr. Michal KAPUSTA - člen
 • PaedDr. Ľubomír REŠETÁR - člen
 • Ing. Štefan DŽURNÝ - člen
 • Ing. Pavol BEČARIK - člen - začiatok funkcie od 18.01.2019
 • Lívia KOVALČÍKOVÁ, B.S.B.A. - členka - začiatok funkcie od 18.01.2019
 • Mgr. Miroslava SZITOVÁ - členka - začiatok funkcie od 18.01.2019
 • Ing. Dáša VOJSOVIČOVÁ - členka - začiatok funkcie od 18.01.2019

Vedenie spoločnosti

 •  Ing. Peter Ďuroška - generálny riaditeľ
 • Ing. Mgr. Štefan Bukovič - investičný riaditeľ
 • Ing. Zuzana Kováčová - finančná riaditeľka