Archív zverejnených zmlúv a faktúr

Číslo zmluvy
Zmluva
Na stiahnutie
25/07/ZoD
Zmluva o dielo
08/11/ZoD
Zmluva o poskytnutí služieb
6/11/ZoD
Zmluva o dielo
12/11/ZoD
Zmluva o poskytnutí služieb
20/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
30/11/ZoD
Zmluva o dielo
33/11/ZoD
Zmluva o dielo
55/11/MZ
Mandátna zmluva
99/11/MZ
Mandátna zmluva
50/11/MZ
Mandátna zmluva
62/11/ZoD
Zmluva o dielo
61/11/ZoD
Zmluva o dielo
107/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
63/11/ZoD
Zmluva o dielo
106/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
108/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
411 012 583
Poistná zmluva
95/11/AZ
Zmluva o zriadení VB
30803
Nájomná zmluva
411 012 583
Dodatok k poistnej zmluve
185/11/VB
Zmluva o zriadení VB
814741016 1 2011
Zmluva o zriadení VB
170/11/AZ
Mandátna zmluva
79/2011/ RCV
Zmluva o nájme
20/10/ZoD
Zmluva o dielo
214/11/ZoD
Zmluva o dielo
045/ 1.2MP/ 2010
Zmluva o NFP
123/ 1.2 MP/ 2011
Zmluva o NFP
10/12/AZ
Zmluva o zriadení VB
411 012 583
Dodatok k poistnej zmluve
411 014 282
Poistná zmluva
49/12/ZoD
Zmluva o dielo
61/12/AZ
Zmluva o zriadení VB
411 012 583
Dodatok k poistnej zmluve
214/11/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
138/12/K2
Kúpna zmluva
120/12/KZ
Kúpna zmluva
41/12/KZ
Kúpna zmluva
176/12/AZ
Mandátna zmluva
101/12/ AZ
Zmluva o poskytnutí služby
48/10/AZ
Zmluva o poskytnutí služby
049/1.2 MP/2010
Dodatok k zmluve o NFP
214/11/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
77/13/A2
Zmluva o poskytovaní služieb
214/11/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
411 012 583
Poistná zmluva
411 012 583
Poistná zmluva
60/14/ZoD
Zmluva o dielo
140/1.2 MP/2014
Zmluva o NFP
147/1.2 MP/2014
Zmluva o NFP
Príloha č. 1
Príloha zmluvy o NFP
Príloha č. 2
Príloha zmluvy o NFP
Príloha č. 3
Príloha zmluvy o NFP
49/12/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
99/09/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
140/1.2 MP/2014
Dodatok k zmluve o NFP
101/12/AZ
Zmluva o poskytnutí služieb
147/1.2 MP/2014
Dodatok k zmluve o NFP
155/10/ZoD
Dodatok k zmluve o dielo
411 019 321
Poistná zmluva
0750/14/ 08637
Zmluva o poskytnutí služieb
734/2014/UZ
Zmluva o poskytnutí služieb
116/14/AZ
Zmluva o nájme a prevádzkovaní
60/14/ZoD
Zmluva o dielo
123/1.2MP/ 2011
Dodatok k zmluve o NFP
147/1.2MP /2014
Dodatok k zmluve o NFP
411 019 991
Poistná zmluva
411 019 991
Dodatok č.1 k poistnej zmluve
SAŽP/SEF 2015/42
Dodatok k zmluve o NFP
734/2014/UZ
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
0750/14/ 08637
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
147/1.2MP/2014
Dodatok k zmluve o NFP
116/14/AZ
Dodatok ku zmluve o nájme a prevádzkovaní
150/15/AZ
Dodatok ku koncesnej zmluve
150/15/AZ
Koncesná zmluva
411 019 991
Dodatok č.2 k poistnej zmluve
411 021 808
Poistná zmluva
1/16/AZ
Koncesná zmluva
0750/14/ 08637
Zmluva o poskytovaní služieb
734/2014/UZ
Zmluva o poskytovaní služieb
018/17/NZ
Najomná zmluva
004/17/NZ
Najomná zmluva
11/17/KZ
Kúpna zmluva
D635/11/17/KZ/1
Dodatok ku kúpnej zmluve
PVS 6/17/AZ
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
111/17/NZ
Najomná zmluva
Dodatok č.12
Dodatok k zmluve o nájme
181/17/AZ
Atypická zmluva
93/17/AZ
Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
734/2014/UZ
Zmluva o poskytovaní služieb
105/17/ZoD
Zmluva o dielo
107/17/ZoD
Zmluva o dielo
106/17/ZoD
Zmluva o dielo
110/17/ZoD
Zmluva o dielo
112/17/KZ
Najomná zmluva
114/17/AZ
Koncesná zmluva
086/17/KZ
Kúpna zmluva
087/17/KZ
Kúpna zmluva
132/17/ZoD
Zmluva o dielo
135/17/ZoD
Zmluva o dielo
140/17/ZoD
Zmluva o dielo
131/17/ZoD
Zmluva o dielo
117/17/ZoD
Zmluva o dielo
124/17/ZoD
Zmluva o dielo
133/17/ZoD
Zmluva o dielo
202/17/KZ
Atypická zmluva
122/17/ZoD
Zmluva o dielo
123/17/ZoD
Zmluva o dielo
119/17/ZoD
Zmluva o dielo
120/17/ZoD
Zmluva o dielo
134/17/AZ
Atypická zmluva
116/17/ZoD
Zmluva o dielo
141/17/AZ
Atypická zmluva
136/17/ZoD
Zmluva o dielo
143/17/ZoD
Zmluva o dielo
145/17/AZ
Atypická zmluva
157/17/ZoD
Zmluva o dielo
146/17/ZoD
Zmluva o dielo
138/17/AZ
Atypická zmluva
150/17/ZoD
Zmluva o dielo
159/17/ZoD
Zmluva o dielo
170/17/AZ
Atypická zmluva
139/17/AZ
Atypická zmluva
156/17/AZ
Atypická zmluva
154/17/ZoD
Zmluva o dielo
155/17/KZ
Kúpna zmluva
160/17/ZoD
Zmluva o dielo
161/17/ZoD
Zmluva o dielo
121/17/KZ
Kúpna zmluva
153/17/ZoD
Zmluva o dielo
114/17/AZ
Dodatok ku koncesnej zmluve
171/17/AZ
Atypická zmluva
173/17/ZoD
Zmluva o dielo
108/17/ZoD
Zmluva o dielo
183/17/AZ
Atypická zmluva
182/17/17
Koncesná zmluva
168/17/ZoD
Zmluva o dielo
169/17/ZoD
Zmluva o dielo
167/17/ZoD
Zmluva o dielo
175/17/AZ
Atypická zmluva
176/17/ZoD
Zmluva o dielo
162/17/AZ
Atypická zmluva
163/17/ZoD
Zmluva o dielo
164/17/ZoD
Zmluva o dielo
165/17/ZoD
Zmluva o dielo
166/17/ZoD
Zmluva o dielo
178/17/ZoD
Zmluva o dielo
184/17/AZ
Atypická zmluva
187/17/ZoD
Zmluva o dielo
191/17/ZoD
Zmluva o dielo
180/17/ZoD
Zmluva o dielo
185/17/ZoD
Zmluva o dielo
186/17/ZoD
Zmluva o dielo
172/17/AZ
Atypická zmluva
179/17/ZoD
Zmluva o dielo
177/17/AZ
Atypická zmluva
190/17/ZoD
Zmluva o dielo
151/17/ZoD
Zmluva o dielo
195/17/KZ
Atypická zmluva
006/18/AZ
Atypická zmluva
031/18/AZ
Atypická zmluva
029/18/AZ
Atypická zmluva
090/18/AZ
Atypická zmluva
004/18/AZ
Atypická zmluva
002/18/ZoD
Zmluva o dielo
005/18/ZoD
Zmluva o dielo
010/18/KZ
Kúpna zmluva
Dodatok č.13
Dodatok k zmluve o nájme
009/18/AZ
Atypická zmluva
002/18/AZ
Atypická zmluva
011/18/ZoD
Zmluva o dielo
012/18/ZoD
Zmluva o dielo
013/18/AZ
Atypická zmluva
015/18/AZ
Atypická zmluva
144/17/NZ
Najomná zmluva
001/18/ZoD
Zmluva o dielo
018/18/AZ
Atypická zmluva
030/18/AZ
Atypická zmluva
020/18/NZ
Najomná zmluva
034/18/ZoD
Zmluva o dielo
025/18/ZoD
Zmluva o dielo
033/18/ZoD
Zmluva o dielo
035/18/ZoD
Zmluva o dielo
096/18/AZ
Atypická zmluva
036/18/ZoD
Zmluva o dielo
041/18/AZ
Atypická zmluva
019/18/AZ
Atypická zmluva
044/18/ZoD
Zmluva o dielo
069/18/AZ
Atypická zmluva
058/18/ZoD
Zmluva o dielo
059/18/ZoD
Zmluva o dielo
060/18/ZoD
Zmluva o dielo
026/18/ZoD
Zmluva o dielo
043/18/ZoD
Zmluva o dielo
072/17/KZ
Kúpna zmluva
042/18/ZoD
Zmluva o dielo
071/18/KZ
Kúpna zmluva
078/18/ZoD
Zmluva o dielo
040/18/ZoD
Zmluva o dielo
079/18/AZ
Atypická zmluva
063/18/ZoD
Zmluva o dielo
064/18/ZoD
Zmluva o dielo
077/18/KZ
Kúpna zmluva
039/18/AZ
Atypická zmluva
072/18/AZ
Atypická zmluva
085/18/AZ
Atypická zmluva
081/18/ZoD
Zmluva o dielo
070/18/AZ
Atypická zmluva
083/18/ZoD
Zmluva o dielo
068/18/AZ
Atypická zmluva
082/18/ZoD
Zmluva o dielo
003/18/AZ
Atypická zmluva
093/18/AZ
Atypická zmluva
091/18/AZ
Atypická zmluva
092/18/ZoD
Zmluva o dielo
094/18/AZ
Atypická zmluva
095/18/AZ
Atypická zmluva
087/18/AZ
Atypická zmluva
097/18/AZ
Atypická zmluva
098/18/ZoD
Zmluva o dielo
166/18/AZ
Atypická zmluva
080/18/ZoD
Zmluva o dielo
086/18/ZoD
Zmluva o dielo
103/18/AZ
Atypická zmluva
102/18/ZoD
Zmluva o dielo
113/18/AZ
Atypická zmluva
106/18/AZ
Atypická zmluva
112/18/AZ
Atypická zmluva
105/18/ZoD
Zmluva o dielo
107/18/AZ
Atypická zmluva
115/18/AZ
Atypická zmluva
056/18/AZ
Atypická zmluva
127/18/AZ
Atypická zmluva
152/18/AZ
Atypická zmluva
127/18/AZ
Zmluva o poskytovaní služieb
111/18/NZ
Najomná zmluva
116/18/NZ
Najomná zmluva
117/18/ZoD
Zmluva o dielo
123/18/AZ
Atypická zmluva
121/18/ZoD
Zmluva o dielo
133/18/AZ
Atypická zmluva
126/18/ZoD
Zmluva o dielo
137/18/ZoD
Zmluva o dielo
148/18/ZoD
Zmluva o dielo
129/18/ZoD
Zmluva o dielo
130/18/ZoD
Zmluva o dielo
734/2014/UZ
Zmluva o poskytovaní služieb
120/18/AZ
Atypická zmluva
128/18/AZ
Atypická zmluva
131/18/ZoD
Zmluva o dielo
100/18/AZ
Atypická zmluva
125/18/AZ
Atypická zmluva
156/18/ZoD
Zmluva o dielo
138/18/ZoD
Zmluva o dielo
139/18/ZoD
Zmluva o dielo
124/18/ZoD
Zmluva o dielo
142/18/ZoD
Zmluva o dielo
143/18/AZ
Atypická zmluva
147/18/AZ
Atypická zmluva
159/18/ZoD
Zmluva o dielo
007/18/KZ
Kúpna zmluva
014/18/AZ
Atypická zmluva
160/18/ZoD
Zmluva o dielo
168/18/NZ
Najomná zmluva
D8/168/18/NZ/1
Dodatok k nájomnej zmluve
169/18/ZoD
Zmluva o dielo
146/18/ZoD
Zmluva o dielo
149/18/ZoD
Zmluva o dielo
163/18/ZoD
Zmluva o dielo
D/127/18/AZ
dodatok č.1 atyp.zmluva
D695/127/18/AZ
Zmluva o poskytovaní služieb
165/18/ZoD
Zmluva o dielo
153/18/ZoD
Zmluva o dielo
164/18/ZoD
Zmluva o dielo
174/18/ZoD
Zmluva o dielo
173/18/ZoD
Zmluva o dielo
158/18/ZoD
Zmluva o dielo
175/18/ZoD
Zmluva o dielo
172/18/ZoD
Zmluva o dielo
167/18/AZ
Atypická zmluva
151/18/NZ
Najomná zmluva
171/18/NZ
Najomná zmluva
154/18/AZ
Atypická zmluva
192/17/AZ
Atypická zmluva
199/18/ZoD
Zmluva o dielo
200/18/ZoD
Zmluva o dielo
201/18/ZoD
Zmluva o dielo
202/18/ZoD
Zmluva o dielo
197/18/AZ
Atypická zmluva
197/18/AZ
Zmluva o kúpe CP
203/18/AZ
Dohoda o poskytnutí náhrady
203/18/AZ
Atypická zmluva
204/18/NZ
Nájomná zmluva
192/18/AZ
Atypická zmluva
209/18/NZ
Najomná zmluva
208/18/AZ
Atypická zmluva
157/18/AZ
Atypická zmluva
170/18/KZ
Kúpna zmluva
920/CC/18
VOP SLSP, a.s.
920/CC/18
Sadzobník SLSP, a.s.
920/CC/18
Produktové OP SLSP, a.s.
220/18/AZ
Atypická zmluva
19/19/KZ
Kúpna zmluva
221/18/AZ
Atypická zmluva
6/19/AZ
Atypická zmluva
9/19/AZ
Atypická zmluva
3/19/AZ
Atypická zmluva
18/19/ZoD
Zmluva o dielo
13/19/ZoD
Zmluva o dielo
8/19/KZ
Kúpna zmluva
Dodatok č.14
Dodatok k zmluve o nájme
10/19/AZ
Zmluva o postúpení práv a povinností
27/19/ZoD
Zmluva o dielo
12/19/ZoD
Zmluva o dielo
30/19/AZ
Atypická zmluva
15/19/KZ
Kúpna zmluva
49/19/KZ
Kúpna zmluva
28/19/ZoD
Zmluva o dielo
21/19/ZoD
Zmluva o dielo
26/19/ZoD
Zmluva o dielo
32/19/ZoD
Zmluva o dielo
87/19/AZ
Atypická zmluva
22/19/KZ
Kúpna zmluva
34/19/ZoD
Zmluva o dielo
33/19/ZoD
Zmluva o dielo
51/19/AZ
Atypická zmluva
47/19/AZ
Atypická zmluva
24/19/ZoD
Zmluva o dielo
42/19/ZoD
Zmluva o dielo
58/19/ZoD
Zmluva o dielo
48/19/ZoD
Zmluva o dielo
50/19/ZoD
Zmluva o dielo
73/19/ZoD
Zmluva o dielo
56/19/ZoD
Zmluva o dielo
68/19/ZoD
Zmluva o dielo
70/19/ZoD
Zmluva o dielo
52/19/ZoD
Zmluva o dielo
65/19/ZoD
Zmluva o dielo
64/19/AZ
Atypická zmluva
60/19/ZoD
Zmluva o dielo
67/19/ZoD
Zmluva o dielo
66/19/ZoD
Zmluva o dielo
116/14/AZ
Dodatok č. 2 ku zmluve o najme a prevadzkovani
Dodatok c. 15
Dodatok k zmluve o najme
75/19/AZ
Atypická zmluva
93/19/ZoD
Zmluva o dielo
75/19/AZ
Zmluva o poskytnutí služieb
83/19/AZ
Atypická zmluva
69/19/KZ
Kúpna zmluva
84/19/AZ
Atypická zmluva
95/19/ZoD
Zmluva o dielo
85/19/ZoD
Zmluva o dielo
81/19/ZoD
Zmluva o dielo
82/19/ZoD
Zmluva o dielo
920/CC/18
Úverová zmluva
920/CC/18-ZZ1
Záložná zmluva
920/CC/18
Zmluva o bežnom účte
920/CC/18
Zmluva o elektronickej službe
92/19/KZ
Zmluva o budúcej zmluve
97/19/ZoD
Zmluva o dielo
90/19/ZoD
Zmluva o dielo
96/19/ZoD
Zmluva o dielo
91/19/KZ
Kúpna zmluva
99/19/ZoD
Zmluva o dielo
169/19/AZ
Atypická zmluva
101/19/ZoD
Zmluva o dielo
59/19/KZ
Kúpna zmluva
74/19/AZ
Dohoda o poskytnutí finančnej náhrady
127/19/AZ
Atypická zmluva
125/19/ZoD
Zmluva o dielo
734/2014/UZ
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní služieb
111/19/ZoD
Zmluva o dielo
112/19/ZoD
Zmluva o dielo
113/19/ZoD
Zmluva o dielo
107/19/ZoD
Zmluva o dielo
108/19/ZoD
Zmluva o dielo
109/19/ZoD
Zmluva o dielo
110/19/ZoD
Zmluva o dielo
115/19/ZoD
Zmluva o dielo
106/19/ZoD
Zmluva o dielo
123/19/AZ
Atypická zmluva
117/19/ZoD
Zmluva o dielo
118/19/ZoD
Zmluva o dielo
132/19/ZoD
Zmluva o dielo
124/19/ZoD
Zmluva o dielo
D739/91/19/KZ/1
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
128/19/NZ
Zmluva o nájme nebytových priestorov
37/19/KZ
Kúpna zmluva
130/19/ZoD
Zmluva o dielo
140/19/ZoD
Zmluva o dielo
136/19/ZoD
Zmluva o dielo
61/19/AZ
Atypická zmluva
133/19/ZoD
Zmluva o dielo
134/19/ZoD
Zmluva o dielo
138/19/ZoD
Zmluva o dielo
131/19/ZoD
Zmluva o dielo
151/19/ZoD
Zmluva o dielo
148/19/AZ
Atypická zmluva
154/19/AZ
Atypická zmluva
119/19/KZ
Kúpna zmluva
149/19/ZoD
Zmluva o dielo
153/19/AZ
Atypická zmluva
155/19/AZ
Atypická zmluva
137/19/ZoD
Zmluva o dielo
158/19/AZ
Atypická zmluva
120/19/ZoD
Zmluva o dielo
143/19/ZoD
Zmluva o dielo
152/19/ZoD
Zmluva o dielo
161/19/ZoD
Zmluva o dielo
162/19/ZoD
Zmluva o dielo
45/19/KZ
Kúpna zmluva
172/19/ZoD
Zmluva o dielo
160/19/ZoD
Zmluva o dielo
156/19/ZoD
Zmluva o dielo
157/19/ZoD
Zmluva o dielo
165/19/KZ
Kúpna zmluva
159/19/ZoD
Zmluva o dielo
164/19/ZoD
Zmluva o dielo
175/19/ZoD
Zmluva o dielo
176/19/ZoD
Zmluva o dielo
166/19/ZoD
Zmluva o dielo
171/19/ZoD
Zmluva o dielo
D 797/84/14/NZ/2
Nájomná zmluva
4/20/AZ
Atypická zmluva
10/20/AZ
Atypická zmluva
5/20/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
01/20/ZoD
Zmluva o dielo
dodatok č.16
dodatok č.16 k zmluve o nájme
183/20/ZoD
Zmluva o dielo
11/20/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
16/20/AZ
Atypická zmluva
09/20/ZoD
Zmluva o dielo
07/20/ZoD
Zmluva o dielo
08/20/ZoD
Zmluva o dielo
17/20/ZoD
Zmluva o dielo
18/20/ZoD
Zmluva o dielo
19/20/ZoD
Zmluva o dielo
22/20/ZoD
Zmluva o dielo
33/20/AZ
Atypická zmluva
23/20/ZoD
Zmluva o dielo
24/20/ZoD
Zmluva o dielo
25/20/ZoD
Zmluva o dielo
27/20/ZoD
Zmluva o dielo
14/20/AZ/NFP
Zmluva o poskytnuti NFP
28/20/ZoD
Zmluva o dielo
29/20/AZ
Atypická zmluva
31/20/AZ
Atypická zmluva
37/20/AZ
Atypická zmluva
D 757/1/94/NZ/3
Nájomná zmluva
D 758/1/95/NZ/3
Nájomná zmluva
38/20/AZ
Atypická zmluva
35/20/ZoD
Zmluva o dielo
44/20/ZoD
Zmluva o dielo
45/20/ZoD
Zmluva o dielo
50/20/AZ
Nájomná zmluva
46/20/ZoD
Zmluva o dielo
43/20/ZoD
Zmluva o dielo
51/20/ZoD
Zmluva o dielo
138/20/NZ
Nájomná zmluva
49/20/ZoD
Zmluva o dielo
63/20/ZoD
Zmluva o dielo
66/20/ZoD
Zmluva o dielo
D 789/1/98/NZ/1
Dodatok k zmluve o nájme
D 790/2/98/NZ/1
Dodatok k zmluve o nájme
67/20/ZoD
Zmluva o dielo
68/20/ZoD
Zmluva o dielo
69/20/ZoD
Zmluva o dielo
70/20/ZoD
Zmluva o dielo
71/20/ZoD
Zmluva o dielo
72/20/ZoD
Zmluva o dielo
75/20/ZoD
Zmluva o dielo
26/20/KZ
Kúpna zmluva
53/20/AZ
Atypická zmluva
167/20/ZoD
Zmluva o dielo
181/20/ZoD
Zmluva o dielo
182/20/ZoD
Zmluva o dielo
13/20/AZ
Atypická zmluva
76/20/ZoD
Zmluva o dielo
32/20/AZ
Dohoda o poskytnutí finančnej náhrady
48/20/AZ
Atypická zmluva
52/20/AZ
Zmluva o budúcom prevode majetku
77/20/ZoD
Zmluva o dielo
78/20/ZoD
Zmluva o dielo
96/20/ZoD
Zmluva o dielo
98/20/NZ
Dohoda o užívaní pozemku
97/20/ZoD
Zmluva o dielo
99/20/ZoD
Zmluva o dielo
107/20/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
106/20/ZoD
Zmluva o dielo
109/20/ZoD
Zmluva o dielo
116/20/ZoD
Zmluva o dielo
30/20/AZ
Atypická zmluva
55/20/AZ
Atypická zmluva
113/20/ZoD
Zmluva o dielo
114/20/ZoD
Zmluva o dielo
115/20/ZoD
Zmluva o dielo
112/20/ZoD
Zmluva o dielo
214/18/ZoD
Zmluva o dielo
117/20/ZoD
Zmluva o dielo
126/20/ZoD
Zmluva o dielo
203/20/ZoD
Zmluva o dielo
214/18/ZoD
Dodatok č.1
132/20/ZoD
Zmluva o dielo
127/20/ZoD
Zmluva o dielo
105/20/KZ
Kúpna zmluva
135/20/NZ
Nájomná zmluva
133/20/ZoD
Zmluva o dielo
136/20/ZoD
Zmluva o dielo
131/20/ZoD
Zmluva o dielo
734/2014/UZ
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní služieb
148/20/ZoD
Zmluva o dielo
139/20/AZ
Atypická zmluva
141/20/AZ
Atypická zmluva
111/20/AZ
Atypická zmluva
146/20/AZ
Atypická zmluva
145/20/ZoD
Zmluva o dielo
151/20/ZoD
Zmluva o dielo
144/20/ZoD
Zmluva o dielo
155/20/AZ
Atypická zmluva
56/20/KZ
Kúpna zmluva
152/20/ZoD
Zmluva o dielo
153/20/ZoD
Zmluva o dielo
154/AZ/2020
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
154/20/AZ
Atypická zmluva
165/20/ZoD
Zmluva o dielo
108/20/AZ
Atypická zmluva
157/20/ZoD
Zmluva o dielo
180/20/ZoD
Zmluva o dielo
156/20/ZoD
Zmluva o dielo
150/20/AZ
Atypická zmluva
171/20/ZoD
Zmluva o dielo
179/20/ZoD
Zmluva o dielo
172/20/ZoD
Zmluva o dielo
173/20/ZoD
Zmluva o dielo
dodatok č.17
dodatok č.17 k zmluve o nájme
175/20/ZoD
Zmluva o dielo
174/20/ZoD
Zmluva o dielo
164/20/AZ
Atypická zmluva
158/20/AZ
Atypická zmluva
142/20/ZoD
Zmluva o dielo
176/20/ZoD
Zmluva o dielo
184/20/AZ
Zmluva o vypracovaní analytických prác
169/20/AZ
Zmluva o nájme
207/20/AZ
Atypická zmluva
143/20/ZoD
Zmluva o dielo
186/20/ZoD
Zmluva o dielo
240/20/ZoD
Zmluva o dielo
221/20/ZoD
Zmluva o dielo
188/20/ZoD
Zmluva o dielo
206/20/AZ
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku
201/20/ZoD
Zmluva o dielo
224/20/ZoD
Zmluva o dielo
159/20/KZ
Kúpna zmluva
Dodatok č.18
Dodatok k zmluve o nájme
10/20/KZ
Kúpna zmluva
61/20/KZ
Kúpna zmluva
200/20/ZoD
Zmluva o dielo
D 829/18/NZ/1
Nájomná zmluva
220/20/AZ
Atypická zmluva
223/20/KZ
Kúpna zmluva
226//20/NZ
Zmluva o nájme
2/21/ZoD
Zmluva o dielo
3/21/AZ
Atypická zmluva
177//20/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
18/21/ZoD
Zmluva o dielo
19/21/ZoD
Zmluva o dielo
20/21/ZoD
Zmluva o dielo
21/21/ZoD
Zmluva o dielo
22/21/ZoD
Zmluva o dielo
23/21/ZoD
Zmluva o dielo
7/21/AZ
Zmluva o poskytnutí služieb
8/21/AZ
Atypická zmluva
9/21/AZ
Atypická zmluva
Dodatok č.19
Dodatok k zmluve o nájme
15/21/KZ
Kúpna zmluva
24/21/ZoD
Zmluva o dielo
16/21/ZoD
Zmluva o dielo
25/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.2 27/19/ZoD
Dodatok č.2 k zmluve o dielo
29/21/ZoD
Zmluva o dielo
26/21/AZ
Zmluva o postúpení práv a povinností
43/21/Zod
Zmluva o dielo
17/21/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku
D 850/167/18/AZ/1
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností investora na stavbe
33/21/ZoD
Zmluva o dielo
35/21/ZoD
Zmluva o dielo
34/21/ZoD
Zmluva o dielo
39/21/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
42/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.1
Dodatok č.1 Vodojem Ždiar
44/21/ZoD
Zmluva o dielo
53/21/ZoD
Zmluva o dielo
47/21/ZoD
Zmluva o dielo
48/21/ZoD
Zmluva o dielo
49/21/ZoD
Zmluva o dielo
45/21/ZoD
Zmluva o dielo
46/21/ZoD
Zmluva od dielo
54/21/ZoD
Zmluva o dielo
55/21/ZoD
Zmluva o dielo
56/21/ZoD
Zmluva o dielo
57/21/ZoD
Zmluva o dielo
58/21/ZoD
Zmluva o dielo
59/21/ZoD
Zmluva o dielo
60/21/ZoD
Zmluva o dielo
61/21/ZoD
Zmluva o dielo
62/21/ZoD
Zmluva o dielo
63/21/ZoD
Zmluva o dielo
64/21/ZoD
Zmluva o dielo
65/21/ZoD
Zmluva o dielo
66/21/ZoD
Zmluva o dielo
67/21/ZoD
Zmluva o dielo
68/21/ZoD
Zmluva o dielo
31/21/AZ
Atypická zmluva
72/21/ZoD
Zmluva o dielo
73/21/ZoD
Zmluva o dielo
75/21/AZ
Atypická zmluva
76/21/AZ
Kúpna zmluva
74/21/ZoD
Zmluva o dielo
71/21/ZoD
Zmluva o dielo
78/21/ZoD
Zmluva o dielo
102/21/ZoD
Zmluva o dielo
411019321
Poistná zmluva
411021808
Poistná zmluva
411019991
Poistná zmluva
411002335
Poistná zmluva
411012583
Poistná zmluva
D 852/177/20/AZ/1
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
83/21/AZ
Atypická zmluva
84/21/AZ
Atypická zmluva
IROP-Z-302041M839-421-19
Dodatok č.2 k zmluve o NFP – Vodojem Ždiar
140/21/ZoD
Zmluva o dielo
141/21/ZoD
Zmluva o dielo
142/21/ZoD
Zmluva o dielo
143/21/ZoD
Zmluva o dielo
144/21/ZoD
Zmluva o dielo
145/21/ZoD
Zmluva o dielo
146/21/ZoD
Zmluva o dielo
147/21/ZoD
Zmluva o dielo
148/21/ZoD
Zmluva o dielo
113/21/ZoD
Zmluva o dielo
97/21/AZ
Atypická zmluva
93/21/ZoD
Zmluva o dielo
85/21/ZoD
Zmluva o dielo
86/21/ZoD
Zmluva o dielo
88/21/ZoD
Zmluva o dielo
91/21/ZoD
Zmluva o dielo
98/21/ZoD
Zmluva o dielo
101/21/NZ
Nájomná zmluva
Dodatok č. 20
Dodatok č. 20 k zmluve o nájme
57/20/AZ
Atypická zmluva
105/21/ZoD
Zmluva o dielo
107/21/ZoD
Zmluva o dielo
106/21/ZoD
Zmluva o dielo
111/21/AZ
Zmluva o poskytovaní služieb
104/21/AZ
Atypická zmluva
69/21/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
99/21/ZoD
Zmluva o dielo
108/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.7
Dodatok č.7 VUB
100/21/ZoD
Zmluva o dielo
110/21/ZoD
Zmluva o dielo
D870/105/21/ZoD
Zmluva o dielo
51/21/AZ
Kúpna zmluva
411 028 630
Poistná zmluva Alianz
D871/71/21/ZoD
Zmluva o dielo
138/21/AZ
Atypická zmluva
119/21/ZoD
Zmluva o dielo
117/21/AZ
Zmluva o reklame
128/21/AZ
Zmluva o spolupráci
120/21/ZoD
Zmluva o dielo
129/21/AZ
Atypická zmluva
115/21/ZoD
Zmluva o dielo
130/21/ZoD
Zmluva o dielo
114/21/ZoD
Zmluva o dielo
122/21/KZ
Kúpna zmluva
149/21/ZoD
Zmluva o dielo
116/21/AZ
Atypická zmluva
124/21/ZoD
Zmluva o dielo
126/21/AZ
Atypická zmluva
131/21/AZ
Zmluva o reklame
197/21/AZ
Atypická zmluva
127/21/ZoD
Zmluva o dielo
139/21/ZoD
Zmluva o dielo
150/21/ZoD
Zmluva o dielo
135/21/ZoD
Zmluva o dielo
136/21/ZoD
Zmluva o dielo
151/21/AZ
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
152/21/AZ
Kúpna zmluva
153/21/ZoD
Zmluva o dielo
154/21/NZ
Nájomná zmluva
173/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.21
Zmluva o nájme
155/21/ZoD
Zmluva o dielo
157/21/AZ
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
156/21/ZoD
Zmluva o dielo
24/22/AZ
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenia do distribučnej sústavy
1064/2021/UZ
Zmluva o termínovanom úvere
137/21/ZoD
Zmluva o dielo
163/21/ZoD
Zmluva o dielo
159/21/ZoD
Zmluva o dielo
158/21/ZoD
Zmluva o dielo
160/21/ZoD
Zmluva o dielo
174/21/ZoD
Zmluva o dielo
164/21/ZoD
Zmluva o dielo
165/21/ZoD
Zmluva o dielo
166/21/ZoD
Zmluva o dielo
167/21/ZoD
Zmluva o dielo
168/21/ZoD
Zmluva o dielo
169/21/ZoD
Zmluva o dielo
170/21/ZoD
Zmluva o dielo
171/21/ZoD
Zmluva o dielo
Koncesná zmluva
Koncesná zmluva o prevádzkovaní stavby
186/21/AZ
Atypická zmluva
176/21/AZ
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
179/21/AZ
Reklama
175/21/AZ
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
178/21/NZ
Zmluva o nájme a využívaní energetického potenciálu prúdiacej vody
180/21/ZoD
Zmluva o dielo
172/21/AZ
Atypická zmluva
162/21/ZoD
Zmluva o dielo
Dodatok č.22
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií
190/21/ZoD
Zmluva o dielo
18/21/ZoD
Zmluva o dielo
188/21/ZoD
Zmluva o dielo
189/21/ZoD
Zmluva o dielo
195/21/ZoD
Zmluva o dielo
196/21/ZoD
Zmluva o dielo
1/22/NZ
Nájomná zmluva
D 889/169/20/NZ/2
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
10/22/NZ
Nájomná zmluva
Dodatok č.23
Zmluva o nájme
3/22/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
194/21/NZ
Nájomná zmluva
4/22/AZ
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
12/22/NZ
Nájomná zmluva
14/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15/22/NZ
Nájomná zmluva
11/22/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
17/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
18/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
16/22/AZ
Nájomná zmluva
19/22/ZoD
Zmluva o dielo
7/22/AZ
Zmluva o zriadení vecného bremena
29/22/AZ
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
33/AZ/22
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
38/22/AZ
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
37/22/AZ
Zmluvy o poskytnutí NFP
42/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
44/22/ZoD
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
45/22/AZ
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
Číslo faktúry
Dodávateľ
Predmet fakturácie
Dátum
vystavenia
2010 0208
GasOil engineering, a.s.
13.01.2011
109001 0001
ZIPP Bratislava, s.r.o.
14.01.2011
110011
INPRO Poprad, s.r.o.
04.02.2011
61110014
ARPROG Poprad a.s.
28.02.2011
119119 0001
ZIPP Bratislava, s.r.o.
14.03.2011
211005
Hermes s.r.o.
18.03.2011
61110017
ARPROG a.s.
31.03.2011
110068
INPRO Poprad, s.r.o.
08.04.2011
1191190002
ZIPP Bratislava, s.r.o.
21.04.2011
20110061
GasOil engineering, a.s.
27.04.2011
201130
AD Consult a.s.
05.05.2011
110077
Inpro Poprad s.r.o.
06.05.2011
211011
Hermes s.r.o.
10.05.2011
1191190003
ZIPP Bratislava, s.r.o.
20.05.2011
61110030
ARPROG Poprad a.s.
20.05.2011
61110037
ARPROG Poprad a.s.
09.06.2011
1191190004
ZIPP Bratislava, s.r.o.
15.06.2011
20110127
GasOil engineering, a.s.
21.07.2011
2011049
AD Consult a.s.
02.08.2011
1191190005
ZIPP Bratislava, s.r.o.
05.08.2011
110116
Inpro Poprad s.r.o.
09.08.2011
1191190006
ZIPP Bratislava, s.r.o.
12.08.2011
61110072
ARPROG Poprad a.s.
16.08.2011
1191190007
ZIPP Bratislava, s.r.o.
12.09.2011
20110173
GasOil engineering, a.s.
13.10.2011
61110116
ARPROG Poprad, a.s.
14.10.2011
1191190008
ZIPP Bratislava, s.r.o.
19.10.2011
211013
Hermes plus, s.r.o.
25.10.2011
2011070
AD Consult a.s.
09.11.2011
110184
Inpro Poprad s.r.o.
14.11.2011
61110150
ARPROG Poprad, a.s.
15.12.2011
1191190009
ZIPP Bratislava, s.r.o.
18.01.2012
20110263
GasOil engineering, a.s.
19.01.2012
2012003
AD Consult a.s.
15.02.2012
2012002
AD Consult a.s.
15.02.2012
120019
INPRO POPRAD s.r.o.
16.02.2012
1291190001
ZIPP Bratislava, s.r.o.
24.02.2012
120034
INPRO POPRAD s.r.o.
13.04.2012
20120046
GasOil engineering, a.s.
26.04.2012
1291190002
ZIPP Bratislava, s.r.o.
30.04.2012
2012019
AD Consult a.s.
04.05.2012
1291190003
ZIPP BRATISLAVA, s.r.o.
28.05.2012
1291190004
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
26.06.2012
1291190005
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
26.07.2012
21201
HERMES plus s.r.o.
10.09.2012
120122
INPRO POPRAD s.r.o.
26.09.2012
61120110
ARPROG, a.s. Poprad
06.11.2012
21202
HERMES plus, s.r.o.
21.11.2012
611201301
ARPROG, a.s. Poprad
11.12.2012
61120133
ARPROG, a.s. Poprad
18.12.2012
120185
INPRO POPRAD s.r.o.
27.12.2012
20120113
GasOil engineering a.s.
23.08.2012
1291190006
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
28.08.2012
61120149
ARPROG, a.s. Poprad
17.01.2013
12010013
AP INVESTING SK, s.r.o.
23.01.2013
61130003
ARPROG, a.s. Poprad
18.02.2013
12010016
AP INVESTING SK, s.r.o.
19.02.2013
61130009
ARPROG, a.s. Poprad
20.03.2013
130021
INPRO POPRAD, s.r.o.
20.03.2012
61130016
ARPROG, a.s. Poprad
11.04.2013
61130027
ARPROG, a.s. Poprad
13.05.2013
130057
INPRO POPRAD s.r.o.
27.06.2013
61130038
ARPROG, a.s. Poprad
01.07.2013
61130047
ARPROG, a.s. Poprad
22.07.2013
61130054
ARPROG, a.s. Poprad
23.08.2013
61130077
ARPROG, a.s. Poprad
24.09.2013
1391190001
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
26.09.2013
130115
INPRO POPRAD s.r.o.
27.09.2013
13010007
AP INVESTING SK s.r.o.
15.10.2013
61130091
ARPROG, a.s. Poprad
16.10.2013
61130107
ARPROG - ZIP Hôrka
14.11.2013
130184
INPRO POPRAD s.r.o.
07.01.2014
61130125
ARPROG, a.s. Poprad
15.01.2014
61130140
ARPROG, a.s. Poprad
27.01.2014
61140003
ARPROG, a.s. Poprad
26.02.2014
61140005
ARPROG, a.s. Poprad
27.03.2014
140116
INPRO POPRAD s.r.o.
07.04.2014
61140011
ARPROG, a.s. Poprad
17.04.2014
2014029
Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
29.04.2014
61140017
ARPROG, a.s. Poprad
20.05.2014
61140023
ARPROG, a.s. Poprad
11.06.2014
1491470001
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
30.06.2014
61140028
ARPROG, a.s. Poprad
02.07.2014
1491470002
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
17.07.2014
140187
INPRO POPRAD, s.r.o.
18.07.2014
2014/046
Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
23.07.2014
2014/045
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
24.07.2014
61140045
ARPROG a.s.
21.08.2014
1491470003
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
02.09.2014
1491470004
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
24.09.2014
2014/ 077
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
22.10.2014
1491470005
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
23.10.2014
1491470006
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
06.11.2014
1491490003
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
12.11.2014
140234
INPRO POPRAD s.r.o.
18.11.2014
1491490004
ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
02.12.2014
1491470008
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
22.01.2015
2014/098
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
22.01.2015
1491490005
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
03.02.2015
1591470001
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
23.02.2015
1591490001
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
03.03.2015
1591470002
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
25.03.2015
1591490002
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
30.03.2015
2015/009
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
05.05.2015
1591490003
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
06.05.2015
1591470003
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
12.05.2015
1591470004
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
04.06.2015
1591490004
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
19.06.2015
1591470005
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
30.06.2015
2015/043
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
06.07.2015
1591490005
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
08.07.2015
61150034
ARPROG, a.s. Poprad
16.07.2015
2015/042
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
28.07.2015
1591490006
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
04.08.2015
1591470007
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
07.09.2015
1591490007
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
11.09.2015
1591470008
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
21.09.2015
1591490008
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
21.09.2015
1591470009
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
21.10.2015
2015/081
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
22.10.2015
1591490009
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
22.10.2015
1591490010, 1591470010
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
02.11.2015
2015/121, 2015/120, 1591470011, 1591490011
Amberg Engineering Slovakia s.r.o., STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
18.12.2015
1591470012
STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
14.01.2016
2016/023, 2016/022
Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
15.04.2016
61200075
ARPROG, a.s.
16.09.2020
61200084
ARPROG, a.s.
01.10.2020
61200090
ARPROG, a.s.
03.11.2020
61200104
ARPROG, a.s.
11.12.2020
61210031
ARPROG, a.s.
14.06.2021
61210038
ARPROG, a.s.
14.07.2021
61210048
ARPROG, a.s.
03.08.2021