Vypracovanie projektovej dokumentácie 

PVS, a.s. realizuje projektovú prípravu a dokumentáciu stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií v regióne pôsobnosti. 

Žiadosť a objednávku je možné podať až po prvotnej konzultácii s PVS, a.s. Na základe konzultácie bude definovaný ďalší postup ako aj časové a kapacitné možnosti projekcie PVS, a.s. 

Ponúkané služby

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Email pre odosielanie žiadosti: objednavky@pvsas.sk


Požadované prílohy

  • záujmové územie vyznačené v katastrálnej mape
  • geodetické zameranie
  • iné