Technické štandardy vodohospodárskych stavieb

Technický štandard sa vydáva za účelom zabezpečenia jednotného technického a konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v oblasti pôsobenia PVS, a.s. a prevádzkovateľa PVPS, a.s.. Navrhované materiály a konštrukčné riešenia sú povinné uplatňovať z dôvodu unifikácie a doplnenia požiadaviek vlastníka a prevádzkovateľa v zmysle platnej legislatívy u nových stavieb, obnov, modernizácii, rekonštrukcií a opráv v prípade, že majetok je či bude prevádzkovaný PVPS, a zaradený do majetku PVS. 

Videá